Testimonials

Said the luminance analyser

“At UCL the luminance camera with LumiDISP software has proved to be an invaluable means for measuring luminance over a scene. The device is used by staff and many students to provide accurate measurements of luminance in their research projects. It works well in both in daylight and after dark conditions.”

 Dr Jemima Unwin, UCL Institute for Environmental Design and Engineering, Bartlett School Env, Energy & Resources, UCL Faculty of the Built Environment, London, UK.

“Jasový analyzátor – LumiDISP používame v našej spoločnosti jeden rok, za tento čas nám výrazne urýchlil terénnu prácu pri meraní verejného osvetlenia v mestách a obciach. Za toto obdobie sme s jasovým analyzátorom zmerali stovky referenčných úsekov, čo pri meraní konvenčným jasomerom by sa nám niekoľko násobne predĺžil čas merania. Samotné meranie meraného úseku prebieha veľmi rýchlo rádovo niekoľko sekúnd. Po odfotografovaní meraných úsekov v programe LumiDISP. Následne možnosť pohodlného spracovania získaných fotografií s pohodlia kancelárie.”


“Precizní a rychlé měření, intuitivní, rychlá práce se zařízením a zpracování naměřených hodnot a výsledků, přehledné a přesto detailní uživatelské rozhraní – to vše pro nás znamená jasový analyzátor LDA-LumiDISP. Tříleté používání, kdy oceňujeme práci se zařízením v terénu a i následné zpracování v kanceláři, nám přineslo nejen úsporu času, ale především spokojenost našich zákazníků a tím i naši.”

Radek Pechman

Media articles and publicity

Research articles and studies

The maker´s workplace has many years´ experience in the development of the processing technology of digital photography for the purpose of luminance measuring and assessment and uses a plenty of research papers published both in the Czech Republic and abroad as the basis of its work.

Should you mention the results processed and generated by the LDA program in your printed materials, please indicate the following references to the work of the members of the realization team. Should you be interested in the electronic versions of the texts don´t hesitate to contact us.

[1] BAXANT, P., SUMEC, S.: LumiDISP – software for the luminance distribution proccessing and digital photography analyses. Brno University of Technology, 2006
[2] BAXANT, P. Common digital photography and its calibration to luminance measurement In LUXEUROPA 2005, Berlin. LUX EUROPA 2005. Berlin: Deutsche Lichttechnische Gesellschaft e.V., 2005, s. 318 – 321, ISBN 3-927787-27-2
[3] BAXANT, P., SUMEC, S. Program Instruments for Digital Photography in Photometry In 6th International Conference LIGHT 2004. Brno: Czech Republic, 2004, pp. 312 – 317, ISBN 80-238-8928-1
[4] BAXANT, P. Digital photography in a New System of Lighting Systems Evaluation. (in Czech original). 2004. (Final research report for GACR – project No. 102/01/D005) 80 pages.
[5] BAXANT, P. Luminance distribution analysis using digital photography (in Czech original). 1999. (Ph.D. Thesis) 130 pages BAXANT, P. Luminance Distributions on Workplaces with a Display Units (in Czech original). Journal Svetlo, ISSN 1212-0812, 2001, Volume. 4, No. 3, pp. 6 – 9.
[6] BAXANT, P. Properties of Digital Photography Exploitable in Photometry (in Czech original) In Collection of Paper 5. International conference Light 2002. Brno: CZ, 2002, pp. 14 – 19, ISBN 80-238-8928-1
[7] BAXANT, P. Digital Photography Practical Use for a Lighting Appraisal (in Czech original) In 14th International Conference Light 2003. Bratislava: Dom techniky ZSVTS Bratislava, 2003, pp. 182 – 185, ISBN 80-233-0488-7
[8] BAXANT, P. Practical Application of Digital Photography by Luminance Distribution Assessment (in Czech original) In International Conference Light 2000. Ostrava: VŠB TU Ostrava, CZ, 2000, pp. 3 – 9, ISBN 80-7078-789-9
[9] BAXANT, P. Digital Photography in a Lighting Evaluation System (in Czech original) In . Celostátní konference Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika na přelomu tisíciletí EPVE ’99. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 1999, pp. 349 – 352, ISBN 80-214-1419-7
[10] SKODA, J.; BAXANT, P. Measuring of Luminous Intensity Curves by Digital Camera. In LUX EUROPA 2009, 11th European Lighting Conference. 1. Istanbul: Cati Grafik Ltd. Sti – Özgür Matbaacilik, 2009. s. 1093-1097. ISBN: 978-975-561-352- 9.
[11] SKODA, J.; BAXANT, P.; BELATKA, M. Unconventional Methods of Measurement in Photometry. In MODERN TECHNIQUE AND TECHNOLOGIES MTT’ 2008. První. Tomsk, Russia: TPU Press, Tomsk, 2008. s. 45-48. ISBN: 0-7803-8226-9.
[12] BAXANT, P.; SKODA, J.; PAVELKA, T.: Progress in the Field of Digital Photography for the Luminance Analyses, In SVETLO – LIGHT 2009, Hotel GRAND Jasna, 21-23 October 2009
[13] BAXANT, P.: Quality of Lighting Evaluated by Means of Digital Image Processing. In LUX EUROPA 2009, 11th European Lighting Conference. 1. Istanbul: Cati Grafik Ltd. Sti – Özgür Matbaacilik, 2009. pp. 541 – 546. ISBN: 978-975-561-352- 9.
[14] ŠKODA, J.; SUMEC, S.; BAXANT, P.; MOTYČKA, M. Influence of background luminance on UGR result. In VI IEEE Lighting Conference of the Visegrad Countries LUMEN V4 – Proceedings. 2016. s. 32-35. ISBN: 978-1-5090-3304- 1.

 

Next references about digital photography and luminance analyses, in czech original.

[1] BAXANT, P.; PLCH, J. Analýza jasových poměrů s využitím digitální fotografie. In Světlo 98. Ostrava, Česká společnost pro osvětlování, VŠB TU Ostrava. 1998. p. 183 – 185.
[2] BAXANT, P. Hodnocení osvětlení pomocí digitální fotografie. In Rukověť elektrotechnika 2/1999. Brno, MSE Brno. 1999. p. 27 – 29.
[3] BAXANT, P. Využití digitální fotografie ve fotometrii. In Sborník prací studentů a doktorandů. Brno, Vysoké učení technické v Brně. 1999. p. 45 – 46. ISBN 80-214-1155-4.
[4] BAXANT, P. Digitální fotografie v systému hodnocení osvětlovacích soustav. Brno, Vysoké učení technické v Brně. 1999. p. 349 – 352. ISBN 80-214-1419-7.
[5] BAXANT, P. Analýza jasových poměrů s využitím digitální fotografie. Brno. 1999. p. 1 – 130.
[6] BAXANT, P. Analýza jasových poměrů s využitím digitální fotografie. Vědecké spisy vysokého učení technického v Brně, Edice PhD Thesis. 2000. 2000. p. 5 – 29. ISSN\~1213-4198.
[7] BAXANT, P. Praktické aplikace digitální fotografie při hodnocení jasových poměrů. In Sborník 1. díl, Mezinárodní konference s výstavou SVĚTLO 2000. Ostrava, VŠB TU Ostrava. 2000. p. 3 – 9. ISBN 80-7078-789-9.
[8] BAXANT, P. Využití digitální fotografie při posuzování osvětlení. In Budoucnost elektroenergetiky v regionu Jižní Morava. Brno, Ústav elektroenergetiky. 2000. p. 1 – 4. ISBN 80-214-1725-0.
[9] BAXANT, P. Co může říci digitální fotografie k osvětlení – část I. a část II. Osvetlovacia technika. 2001. 2001(2). p. 10 – 11.
[10] BAXANT, P. Co může říci digitální fotografie k osvětlení. In Osvětlování v hygienické praxi. Brno, IDVPZ. 2001. p. 13 – 19.
[11] BAXANT, P. Hodnocení osvětlení pomocí digitální fotografie. 2001.
[12] BAXANT, P. Vlastnosti digitální fotografie využitelné ve fotometrii. In Sborník přednášek 5. mezinárodní konference Světlo 2002. Brno, Česká společnost pro osvětlování. 2002. p. 14 – 19. ISBN 80-238-8928-1.
[13] BAXANT, P. Principy hodnocení jasových poměrů pomocí digitální fotografie. 2002.
[14] BERNARD, M., BAXANT, P. Metodika pořizování a korekce digitální fotografie pro účely hodnocení kvality osvětlení. In 1. doktorandská konference současnost elektroenergetiky. 2003. p. 151 – 155. ISBN 80-214-2417-6.
[15] BAXANT, P. Praktické použití digitální fotografie pro účely hodnocení osvětlení. In SVETLO 2003. Bratislava, Dom techniky ZSVTS Bratislava. 2003. p. 182 – 185. ISBN 80-233-0488-7.
[16] BAXANT, P. Digitální fotografie v novém systému hodnocení osvětlovacích soustav. Brno, Grantová agentura ČR. 2004. p. 1 – 84.
[17] Baxant, P. Měření prostorového úhlu pomocí digitální fotografie. In Osvětlování v prostředí nově zaváděných norem a předpisů. Ostrava, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. 2005. p. 22 – 23. ISBN 80-248-0935-4.
[18] Baxant, P. Měření a vyhodnocování jasových poměrů pomocí digitální fotografie. Inovační kurz: HYGIENICKÁ PROBLEMATIKA OSVĚTLENÍ A UV ZÁŘENÍ. Brno, NCONZO Brno. 2006. p. 1 – 6.
[19] Baxant, P. Měření rušivého světla pomocí digitální fotografie. In Kurz osvětlovací techniky XXV. Hotel Dlouhé stráně, Česká společnost pro osvětlování. 2006. p. 6 – 12. ISBN 80-248-1178-2.
[20] ŠKODA, J.; BAXANT, P. Výpočet čar svítivosti z digitální fotografie. In Národní konference s mezinárodní účastí Kurz osvětlovací techniky XXVI. první. 2008. p. 266 – 269. ISBN 978-80-248-1851-1.
[21] ŠKODA, J.; BAXANT, P. Fotometrie svítidel s využitím digitální fotografie. In SVETLO 2009, Zborník z 18. medzinárodnej konferencie. 1. 2009. p. 1 – 7. ISBN 978-80-969403-7-0.